5. WWF promoveaza energiile regenerabile?

WWF sustine energiile regenerabile, dar nu cu orice pret! In viziunea WWF*, pana in 2050 este posibil ca energia folosita pe planeta sa fie obtinuta 100% din surse regenerabile de energie. Cu toate acestea, WWF incurajeaza deciziile luate de la caz la caz, pe baza unor studii corecte efectuate inclusiv pe teren, care evalueaza impactul asupra mediului si asupra oamenilor si, dupa caz, de evaluare adecvata, pentru proiectele propuse a se realiza in ariile protejate de interes comunitar.

In cazul microhidrocentralelor, cel mai important indicator este amplasarea acestora. O microhidrocentrala amenajata pe cursul unui rau bogat in biodiversitate sau, mai grav, intr-o arie protejata, produce efecte ireversibile asupra ecosistemului acvatic, costurile pierderilor de mediu nefiind cuantificate sau recuperate vreodata.

Microhidrocentralele pot reprezenta o soluţie acceptabila pentru alimentarea cu energie a consumatorilor izolaţi, numai acolo unde alte soluţii de producere a energiei din surse regenerabile nu sunt fezabile.

* https://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/climate_carbon_energy/energy_solutions22/renewable_energy/sustainable_energy_report/