Râurile României şi impactul amenajărilor hidroenergetice

Această hartă este un concept comun WWF – ESRI creat în scop educativ şi ştiinţific. WWF consideră această hartă un instrument interactiv atât pentru uzul publicului general cât și pentru specialiști, care ilustrează locațiile amenajărilor hidroenergetice din România în diverse stadii de planificare sau funcționare și care furnizează diverse informații tehnice ale acestor amenajări, raportat la suprafețele ariilor naturale protejate de diferite tipuri precum și la starea ecologică a râurilor.SURSA DATELOR***Informațiile cu privire la amplasarea amenajărilor hidroenergetice au fost furnizate în perioada iulie 2016 – august 2017 de către Agențiile pentru Protecția Mediului în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informația de interes public. Un numar de aproximativ 100 amenajari (majoritatea vechi, construite anterior 1990) nu se regăsesc pe hartă datorită lipsei informaţiilor privind coordonatele GPS.

***Informaţiile cu privire la ariile protejate de tip SCI, rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale şi geoparcuri au fost obţinute de pe site-ul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice de la adresele:
https://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/
https://www.mmediu. ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm

***Informaţiile cu privire la starea ecologică a râurilor au fost obţinute de pe site-urile: EIONET Central Data Repository https://cdr.eionet.europa.eu/ro (vezi licenta privind sursa : https://cdr.eionet.europa.eu/legalnotice ); şi Administraţia Naţională Apele Române https://www.rowater.ro/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

***Datele privind apele curgătoare de pe teritoriul României au fost obţinute de la adresele: https://www.eea.europa.eu; (licenţa privind sursa: să nu utilizeze datele / aplicațiile pentru scopuri comerciale cu excepția cazului în care Agenția a acordat în mod expres dreptul de a face acest lucru) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile: https://www.mmediu.ro și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii”: https://www.indd.tim.ro

Ţinând cont de faptul că există câteva neconcordanţe între reţeaua hidrografică şi limitele ariilor protejate, lipsa unei cartări detaliate în România, precum şi lipsa unor coordonate GPS pentru amenajări realizate înainte de 1990, rezultatul final fiind bazat şi pe interpretarea specialiştilor implicaţi, WWF și ESRI nu garantează 100% acurateţea informaţiilor prezentate şi nu îşi pot asuma răspunderea pentru orice fel de interpretări ale unor terţe părţi. Datele aferente acestei hărţi (indiferent de tip) nu pot fi utilizate în scop comercial, cu excepţia cazului în care elaboratorii au acordat în mod expres dreptul de a face acest lucru.